Driejarige Opleiding
in
Procesgerichte Interactieve Therapie

Bij PiT staat interactie centraal

Tijdens deze driejarige opleiding leer je om Procesgerichte Interactieve Therapie (PiT) toe te passen in de praktijk en de theoretische basis (gedragsprocessen) ervan.

Het doel van PIT is om ruimte te geven aan de schoonheid van de cliënt. Met schoonheid wordt hier de innerlijke schoonheid bedoelt. Iemand laat bijvoorbeeld zijn schoonheid zien als hij of zij gaat stralen, of zichzelf durft te laten zien. Dit is vaak een kwetsbare schoonheid, of wordt als kwetsbaar ervaren. De therapeut is als het ware de ontvanger van deze schoonheid. Je kan namelijk alleen jezelf laten zien als er iemand is om het te zien. Daarom is de therapeut zelf een wezenlijk onderdeel van de therapie.

In de loop van de cliënt z’n leven is de schoonheid verborgen geraakt. Dat gaat vaak gepaard met negatieve en pijnlijke ervaringen (lees: interacties) waaraan de cliënt is blootgesteld. Zodoende is deze kwetsbare schoonheid naar de achtergrond verdwenen en vaak een negatiever zelfbeeld naar de voorgrond. De kunst van therapie is om te snappen waarom de cliënt doet wat hij doet en denkt wat hij denkt, om zo langzaam aan steeds dichter bij deze pijnen te komen en de schoonheid naar voren te halen.

Bij PiT draait alles om de interactie. Je cliënt interacteert voortdurend met zijn omgeving en met zichzelf. Dit is een voortdurende beweging of stroom, ook wel de gedragsstroom van de cliënt genoemd. De cliënt interacteert ook met jou, als therapeut. Vanuit deze interactie ben je als therapeut een onderdeel van de gedragsstroom van de cliënt. De cliënt interacteert niet alleen met de methodes die je als therapeut toepast, maar met jou als geheel. Je bent daarmee een wezenlijk onderdeel van de therapie. In deze opleiding leer je in de eerste plaats om jezelf als instrument te gebruiken. Op deze manier leer je het gedrag veranderen vanuit de interactieve gedragsstroom.

 

Gedrag is als een doorlopende stroom

Subtiele verandering

Bij PiT gebeurt de gedragsverandering over het algemeen subtiel. Cliënten merken wel dat ze veranderen, maar kunnen niet aanwijzen waardoor. Als therapeut krijg ik regelmatig terug dat mensen aan het einde van een traject zeggen “Ik merk aan alles wat er iets veranderd is, maar ik weet niet hoe dat gekomen is.” De verandering komt tot stand door de vele kleine interacties met mij en de subtiele dingen die ik hierin doe. Deze subtiele manier van veranderen leer je in deze opleiding.

Doordat de interactie op de voorgrond staat, staan methodes en technieken meer op de achtergrond. Deze technieken worden op subtiele wijze ingezet, aangepast op situatie en cliënt. Wat je niet zal leren bij deze opleiding zijn oefeningen die je kan doen met je cliënt, zoals dat misschien gebruikelijk is bij andere therapievormen. Met oefeningen bedoel ik een oefening uit een boek. Of dat je tegen je cliënt zegt: “we gaan nu oefenen met acceptatie…” en dan doe je een oefening. Daarentegen leer je juist hoe je met behulp van meer subtiele en basale technieken, de interactie kan vormgeven.

Met subtiele interventies de stroom van richting laten veranderen

Interactie is ervaren, dit is ook hoe de opleiding is opgebouwd: met veel ervaringsgerichte oefeningen en interactieve lessen. De kennis leer met behulp van leuke visuele ondersteuning, vergelijkbaar met wat je terugziet op deze website. Naast de lessen oefen je in groepen met elkaar om deze therapie je eigen te maken. Hierbij zul je zowel in de cliënt-rol als in de therapeut-rol oefenen. Daarnaast is bij de opleiding met online supervisie inbegrepen. Dit is een keer per maand in groepsvorm (4 à 5 studenten), om de praktijk je eigen te maken.

Een groot gedeelte van deze therapievorm is dat je comfortabel wordt met het ’niet weten’. Je weet namelijk niet hoe de interactie gaat verlopen met je cliënt. Dat weet je pas als je in de interactie zit. Om hiermee te oefenen, zal elke les afgesloten worden met een uur improvisatie les. Als improvisatie-acteur heb ik veel van deze ervaring mee kunnen nemen in therapie, zoals bijvoorbeeld: niet van tevoren weten wat er gaat gebeuren, stil durven zijn, emoties laten binnenkomen, de relatie vormgeven en nog veel meer.

Omdat de therapeut zelf het instrument is, wordt er aangeraden om leertherapie te volgen tijdens de opleiding (en daarna ook, het blijft belangrijk). Dit moet je zelf regelen en bekostigen in afstemming met een therapeut die je zelf kan kiezen van een lijst (deze lijst krijg je aan het begin van het jaar).

Aan het einde van je opleiding kan je een eigen praktijk openen in PiT. Je bent in wezen vrij om dat nu ook al te doen, maar aan het einde van de opleiding heb je hopelijk meer kennis en ervaring om deze stap te nemen.

Opbouw

De lessen zijn opgebouwd aan de hand van interactieve oefeningen en presentaties. De oefeningen en presentaties zijn zo opgebouwd dat je niet alleen vanuit je hoofd leert, maar ook vanuit je lichaam (ervaringsgericht). Het laatste uur van elke les, is een uur improvisatie les. Dit helpt om de kennis vanuit je lichaam te ervaren. Hieronder lees je meer over de opbouw per jaar en meer over ondersteunende elementen als leergroepen, supervisie en leertherapie.

Lesjaar 1

Het eerste jaar zal gaan over het leren kennen van de uitgangspunten PIT; over jezelf leren kennen; over jezelf als onderdeel van de interactie leren kennen.

Je leert:

 • Wat het betekent het als je interactie als uitgangspunt neemt
 • Hoe dat anders is dan wat nu gewoon is
 • Hoe we naar gedrag en gedragsprocessen kijken vanuit interactie
 • Wie je bent en wat voeg je toe in de interactie
 • Je eigen intuïtie kennen

Als je nu al meer wil weten over de uitgangspunten van PiT, dan kan ik je aanraden om de blogserie ‘Alles over RFT’ te lezen hier op de website. Met name de artikelen over het Functioneel Contextualisme. Deze blogreeks wordt met de tijd aangevuld met nieuwe blogs. De informatie die je daar leest komt terug in de opleiding.

Lesjaar 2

In het tweede jaar staan technieken en vaardigheden centraal. Wat kan je doen? In dit jaar leer je meer over hoe je met taal gedrag kan beïnvloeden. Zo kan je subtiel met taal spelen om het gedrag van je cliënt te helpen veranderen. Veel van deze kennis komt uit de hypnotherapie en de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). De hypnotherapie beheerst als geen ander de kracht van taal, Vooral als het over de moderne hypnotherapie gaat, wat gebaseerd is op het werk van Milton Erickson. Zelfs zonder cliënten onder hypnose te brengen kun je veel doen met de kennis uit de hypnotherapie. De technieken uit de ACT helpen je om aanwezig te blijven bij de pijnlijkste stukken van je cliënt.

Daarnaast leer je hoe je jouw aanwezigheid kan inzetten als techniek. Uiteindelijk gaat het erom, dat de cliënt zich vrij voelt om zichzelf te zijn in bij zijn van iemand anders, in bij zijn van jou.

In het tweede jaar leer je:

 • Het gebruik van metaforen
 • Het gebruik van hypnotische taal
 • De kracht van de Therapeutische Relatie
 • Te zijn waar je cliënt is/bij je cliënt aanwezig zijn
 • Acceptatie
 • Creatieve Hopeloosheid
 • Opbouwen van een positief zelf
 • De cliënt zichzelf te leren zijn in interactie met jou
Lesjaar 3

Het derde jaar gaat over gedragsanalyse van cliënten en over praktijkvoering.

In dit jaar leer je een gedragsanalyse te maken van het gedrag van je cliënten. Hiermee krijg je nog een beter inzicht in waarom je cliënt doet wat ze doet. Daarnaast kan het helpen om te zien hoe je dit specifieke gedrag kan aanvliegen.

Ook zal je leren wat er voor nodig is om je eigen praktijk te beginnen. Dit gaat over praktische zaken, zoals een eigen onderneming opstarten, hoe voldoe je aan de wet, hoe kom je aan een ruimte, online therapie geven, het werven van cliënten, etc.

Lesmateriaal

De slides van de presentaties krijg je in pdf-formaat als je de opleiding volgt. Het lesmateriaal van de stof die je leert, wordt voor het eerste lesjaar op deze website gratis weg geven. Het tweede en het derde jaar ben ik nog aan het vormgeven. Hier komt op een later moment meer informatie over.

Leergroepen

Samen met je medestudenten vorm je kleine leergroepjes van 3 à 4 studenten per groep. In deze leergroepen kun je tussendoor oefenen met elkaar en de stof meer eigen maken.

Supervisie

Om het vak in de vingers te krijgen is het handig om te kunnen bespreken waar je tegenaan loopt, in contact met je cliënten en in het begrijpen van de stof. Hiervoor zijn er, naast de lesdagen, maandelijks een online groepssupervisie van een uur. Hierin krijg je van mij groepssupervisie en kunnen we in een kleinere groep casussen bespreken of andere dingen waar je tegen aan loopt.

Dit zal één keer per maand zijn op een woensdagavond van 20u – 21u.

Deze supervisie is inbegrepen in de opleiding.

Leertherapie

Omdat de therapeut zelf het instrument is, wordt er aangeraden om leertherapie te volgen tijdens de opleiding (en daarna ook, het blijft belangrijk). Dit moet je zelf regelen en bekostigen in afstemming met een therapeut die je zelf kan kiezen van een lijst. Deze lijst krijg je aan het begin van het jaar.

Toetsen
&
Diploma

Je krijgt in deze opleiding geen toetsen en geen diploma. Hieronder lees je er meer over.

Toetsen

Een toets is een moment opname, waarbij er vaak een druk wordt gevoeld om te presteren. In plaats van presteren staat leren op de voorgrond in deze opleiding. Wat je zou kunnen krijgen, is een oefening om hetgeen je hebt geleerd, aan iemand in je omgeving uit te leggen. Als je het uitlegt, dan moet je dat zo kunnen doen dat de ander het begrijpt. Als het niet lukt om het goed uit te leggen, dan begrijp je dat stuk nog niet volledig. De uitnodiging is juist om dan nieuwsgierig te zijn naar wat je nog niet begrijpt en het vraagt aan de docent of je leergroep. De drang om te presteren kan deze open nieuwsgierigheid in de weg staan. Ook kan je worden gevraagd om, als oefenopdracht, een gesprek op te nemen. Hier krijg je dan feedback op van de docent, om te laten zien waarin je kan groeien.

In deze opleiding krijg je geen cijfers. Je komt namelijk niet om ergens voor te slagen, maar om iets te leren. Iedereen is op zijn eigen plek in zijn eigen leerproces.

Diploma

Je krijgt aan het einde van de opleiding géén diploma. Aan de ene kant omdat er geen toetsen zijn. Aan de andere kant, wat zegt een diploma? Als docent weet ik niet hoe je PiT, na je opleiding, in de praktijk gaat uitvoeren. Ik weet ook niet hoe je als therapeut ontwikkelt na de opleiding. En dat ga ik ook niet controleren, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Om deze redenen worden er geen diploma’s gegeven bij deze opleiding.

Hetgeen vast te stellen is, is of je aanwezig bent geweest. Daarom krijg je aan het einde van elk lesjaar een certificaat van deelname, onder de voorwaarde dat je meer dan 80% aanwezig bent geweest.

  Docent

  Richard van Romunde

  Mijn naam is Richard van Romunde en ik ben de hoofddocent en oprichter van Edotora, nu nog enig docent.

  Ik heb psychologie gestudeerd aan de universiteit van Maastricht. Tijdens mijn tijd aan de universiteit kwam ik in aanraking met Relational Frame Theory (RFT). Toen vond ik het nog te lastig om er echt in te duiken. Na mijn studie heb ik een 3-jarige opleiding hypnotherapie gevolgd. Tijdens deze opleiding werd mijn interesse voor RFT weer aangewakkerd. Om het goed te begrijpen had ik iemand nodig die me meer kon uitleggen over deze theorie. Zodoende heb ik contact gezocht met Yvonne Barnes-Holmes, onderzoeker en therapeut. Van haar en later ook van haar man, Dermot Barnes-Holmes, heb ik veel van de kennis mogen leren, die nu besloten zit in de opleiding en een wezenlijk onderdeel vormt in mijn therapie. In 2018 ben ik mijn eigen praktijk begonnen, destijds in hypnotherapie. Langzamerhand ben ik steeds meer mijn eigen ding gaan doen, gebaseerd op de kennis rond om RFT, dat het zijn eigen therapievorm is geworden.

  In mijn vrije tijd doe ik aan improvisatietheater en geef hier zo nu en dan ook les in.

  Het belangrijkste in therapie voor mij

  Als mensen zichzelf kunnen laten zien in contact met mij, dat vind ik het mooiste wat er is. Er zit een wezenlijke schoonheid in mensen en als ze die met me durven delen, dan raakt dat iets in me. Toch het voor veel mensen moeilijk om dit te delen, want onze leergeschiedenis zit vaak in de weg.

  Om mezelf als voorbeeld te gebruiken: Voordat ik therapie volgde, was ik diep van binnen ervan overtuigd dat ik waardeloos was. Zodoende durfde ik me niet te laten zien aan anderen. Ik kon mezelf niet in kracht delen met de wereld en de mensen om me heen. Dit bracht ook allerlei klachten met zich mee: snacken, gamen, depressief in bed blijven liggen (me letterlijk verstoppen voor de wereld). Mijn interacties met mezelf en met anderen waren gebaseerd op dit diepgewortelde zelfbeeld. Je kan je misschien voorstellen wat voor leed dit met zich meebrengt.

  Het meest waardevolle in leertherapie was dat de therapeut mij mocht zien op dit meest kwetsbare stuk in mezelf. Vanuit dit meest kwetsbare stuk kon een positief zelfbeeld verrijzen, als een Phoenix uit z’n as. In dit positieve zelfbeeld heeft mijn ik-ben-waardeloos verhaal ook een plek. Het verschil is dit negatieve zelfbeeld niet meer alle ruimte inneemt. Zo een verandering gun ik iedereen. Dat is de reden waarom ik therapie geef.

  Er is nog iets wat ik belangrijk vind. Dat is dat de therapeut als persoon weer gewaardeerd wordt. Op dit moment is het vooral zo dat de therapeutische technieken of methode gewaardeerd worden. De dynamische interactie tussen cliënt en therapeut is daarmee op de achtergrond geraakt. Dat vind ik ontzettend zonde. Voor mij is de therapeut het wezenlijke onderdeel van therapie en de therapeutische interactie. De therapeut is de interventie. Ik wil graag de therapeut weer in zijn ere herstellen.

  Vergoeding
  Zorgverzekering

  Vergoeding
  Zorg-
  verzekering

  Pit wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. De reden hiervoor is 3-ledig:

  • De eisen die zorgverzekeraars stellen zijn gebaseerd op andere (mechanische) uitgangspunten dan PiT (contextueel). Hierdoor passen de uitgangspunten van de zorgverzekeraars niet bij PiT.
  • De zorgverzekeraars vergoeden steeds minder
  • Deze therapievorm kan langer duren dan zorgverzekeraars bereid zijn om te betalen
   Kortom, ik moest er te veel voor opgeven (uitgangspunten) en kreeg er te weinig voor terug.

  Er zijn twee nadelen dat PiT niet vergoed wordt door zorgverzekeraars:

  • Je cliënten moeten alles zelf betalen
  • Je moet BTW afdragen voor je consulten (tenzij je nu al aan deze voorwaarden voldoet)

  Financieel kan het voordeliger zijn als je vergoed wordt. Aan de andere kant, je bent ook veel geld en tijd kwijt aan instanties, zoals beroepsverenigingen, koepelorganisaties en kwaliteitskeurmerken, die je controleren of je wel aan de eisen van de zorgverzekeraars voldoet. En wat betreft de BTW, in het begin kan je waarschijnlijk voor de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) in aanmerking komen, waardoor je nog geen BTW hoeft af te dragen. Dit laatste kan je, als het zover is, het beste bespreken met een accountant. Als je eerder al een opleiding hebt gedaan in therapie of psychologie kan het zijn dat je consulten toch BTW vrijgesteld zijn. Kijk op deze pagina van de belastingdienst voor alle voorwaarden betreffende de btw-vrijstelling voor therapeuten. 

  Een mogelijk alternatief

  Wat ik toepas in mijn eigen praktijk, is dat ik een minimaal bedrag vraag van 25 euro per sessie voor de vaste lasten en de rest mogen cliënten vrij beslissen wat ze geven. Zo hoop ik de mensen met een lager inkomen tegemoet te komen.

  Deze oplossing is vanuit mezelf bedacht. Ik hoop op nog een andere, collectievere oplossing te verzinnen of tegen te komen voor dit probleem. Een waarin de lasten door het collectief gedragen worden en de therapeut naar behoren betaald kan worden, zoals verzekeringen ooit bedacht zijn.

  Introductie
  Webinar

  Ter introductie kan je geheel gratis en vrijblijvend een Webinar van een uur volgen. Hierin krijg je een introductie in Procesgerichte Interactieve Therapie en wat Edotora je te bieden heeft. Hierin is er ook aandacht voor de opleiding. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen (45 min presentatie/15 min vragen).

  De eerstvolgende introductie webinar staat gepland op 17 april a.s. om 20u.

  Meld je gratis en vrijblijvend aan voor deze webinar via onderstaand formulier.

  Open dag

  Op dit moment is er nog geen datum bekend voor de volgende open dag. Binnenkort komt hier meer informatie over.

   

  Kosten

  Je betaalt per opleidingsjaar. Voor het jaar ben je vrij geven wat je wil, met een minimumbedrag van 1500 euro. Klik hier om meer te lezen over waarom er voor deze opzet gekozen is.

  Voor het eerste jaar, om het door te laten gaan, is een totaalbedrag nodig 18.000 excl. BTW (ongeveer 22.000 incl. BTW). De kosten zijn op de volgende manier beraamd (prijzen excl. BTW):

  • de ruimte (ongeveer 350 euro per lesdag)
  • De website (60 euro per maand)
  • Mijn loon (voor dit eerste jaar, heb ik deze op 600 euro per lesdag gesteld)

  Omgerekend iets minder dan 1000 euro per dag, excl. btw. Voor 18 dagen zou dat komen op 18.000 euro excl. BTW (22.000 incl. BTW). Voor nu is dit een schatting. Zodra ik weet wat de daadwerkelijke kosten zijn voor de ruimte, zal ik deze informatie updaten.

  Lesmateriaal voor het eerste lesjaar zit inbegrepen bij de kosten en zijn gratis te lezen op deze website. Het tweede en het derde jaar worden nog vormgeven. Daar komt later meer informatie over wat je dient aan te schaffen.

   

  Data
  &
  Locatie

  Locatie

  De lessen zijn in de omgeving van Leiden. Op dit moment ben ik nog bezig om een geschikte ruimte te vinden. Zodra de exacte locatie bekend is, maak ik deze bekend.

  Data

  Het volgende eerste leerjaar begint in september 2024. De lessen zijn eens per twee weken. De data van het eerste jaar zijn als volgt:

  2024

  26 september
  10 oktober
  24 oktober
  7 november
  21 november
  5 december
  19 december

  2025

  9 januari
  23 januari
  6 februari
  20 februari
  6 maart
  20 maart
  3 april
  17 april
  1 mei
  22 mei
  6 juni

  Inschrijven

  Wil je deelnemen aan deze mooie opleiding? Meld je aan voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek via onderstaand formulier. Met iedere deelnemer hou ik eerst een vrijblijvend en gratis intakegesprek. Voor het aanvragen van een kennismakingsgesprek kun je onderstaand formulier invullen of bel me via 06 14 99 54 56 om een afspraak te maken.

   Ook na het intakegesprek ben je vrij om te beslissen of je deelneemt aan de opleiding tot 12 september 2024.

  E-mailadres

  Vragen

  Heb je niet alles kunnen vinden of heb je nog vragen? Neem gerust contact met me op via het contactformulier, of mail naar info@edotora.nl of bel naar 06 14 99 54 56. Mocht je liever je vragen in een live gesprek stellen? Dan kan je kosteloos en vrijblijvend een afspraak maken. Op mijn praktijkdagen (ma en di) ben je van harte welkom in mijn praktijk.