Masterclasses

Overzicht Masterclasses

In onderstaand overzicht vind je de Masterclasses die nu beschikbaar zijn. Voor alle masterclasses geldt dat je zelf mag beslissen wat je ervoor betaalt, al vanaf €0,-. Je kan je zelfs geheel gratis en vrijblijvend aanmelden en achteraf betalen, of niet betalen. Je mag het helemaal zelf beslissen.

De beperkingen van het dualisme op therapie

Als je iets wil veranderen moet je dat tot in de kern doen. Anders blijf je doen wat je deed en blijf je krijgen wat je kreeg.

Filosofie heeft hele reële en praktische consequenties. Dat geldt ook voor de filosofie waar cognitieve psychologie op gebaseerd is: het lichaam – geest dualisme.

Na meer dan 50 jaar aan onderzoeken en therapieën, loopt de cognitieve psychologie tegen de beperkingen aan van deze dualistische uitgangspunten.

Deze beperkingen hebben ook een negatieve invloed op therapie. Hoe dat er precies uitziet leer je tijdens de online masterclass.

De heelheid van het monisme

De processen van Procesgerichte Interactieve Therapie (PIT) zijn gebaseerd op monistische uitgangspunten.

 Het monisme gaat ervan uit dat alles één geheel vormt. Je zou monisme ook het idee van heelheid kunnen noemen. Dit zien we terug in het functioneel contextualisme, wat gedrag in context als één geheel beschouwt.

Een monistisch wereldbeeld heeft praktische consequenties voor hoe we naar psychologie en therapie kijken en hoe we naar therapeut en cliënt kijken.

Tijdens de masterclass gaan we in op de verschillende praktische consequenties van een monistisch wereldbeeld.