Gedicht: Alles vs Kiezen

door | nov 22, 2022

Dit gedicht kwam vandaag in me op. Het gaat over kiezen en de vrijheid en de beperking die het met zich mee brengt.

Alles vs kiezen
Er zit een vrijheid in beperking.
Een vrijheid die de vrijheid
van het beperkteloze niet kent.

– Richard van Romunde –