Therapeutsiche Relatie

Leer over de dynamiek
tussen jou en de ander.
En leer deze dynamiek
in te zetten voor je therapie.